Jesteś tutaj:
 

Charakterystyka rolnictwa województwa świętokrzyskiego

Pod względem jakości gruntów, agroklimatu oraz warunków wodnych świętokrzyskie plasuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

 

Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11 711 km. kw. (3,7% powierzchni kraju).
Liczba ludności wynosi 1 278 166 tys.( wg danych GUS z 2011r.)  Region podzielony jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu - Kielce.
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach wynosi 550, 6 tys. ha.
Trwałe użytki zielone posiadają powierzchnię 138,5 tys.ha. (wg danych GUS z 2010r.)

Pod względem jakości gleb województwo świętokrzyskie plasuje się powyżej średniej krajowej, przy wyraźnej polaryzacji spowodowanej występowaniem gleb o klasie bonitacyjnej I - III w południowo- wschodniej części województwa i słabymi glebami w części północno-zachodniej.
Gleby województwa umożliwią produkcję płodów rolnych o wysokiej jakości.

Średnia powierzchnia użytków rolnych 1 gospodarstwa rolnego w grupie gospodarstw powyżej 1ha wynosi 3,90 ha.
W przekroju terytorialnym największą średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym odnotowuje się w powiecie opatowskim (6,46 ha), jędrzejowskim (6,22 ha) i kazimierskim (6,06 ha). Najmniejsze gospodarstwa rolne występują natomiast w powiatach skarżyskim (1,82 ha) i starachowickim (2,79 ha).

Największą grupę w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych (132 189), bo aż 72,5%, stanowią gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha.

W województwie świętokrzyskim najbardziej naturalne środowisko dla bydła stanowią trwałe użytki zielone, a zwłaszcza pastwiska.
Powierzchnia łąk w gospodarstwach rolnych wyniosi 105,6 tys, a pastwisk trwałych 9 tys. co stanowi około 20 procent użytków rolnych powierzchni użytków rolnych.
Niemniej, szacuje się, że w ostatnich latach, na terenach, gdzie nie prowadzono intensywnej hodowli bydła mlecznego, co najmniej połowa areału użytków zielonych została zdegradowana, a około 20 procent (ok. 23,7 tys. ha) zostało częściowo wyłączone z produkcji.

Powierzchnię 176 358,42 ha w województwie świętokrzyskim zajmują obszary rolnicze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Stanowi to 34,3 procent obszarów objętych jednolitą płatnością obszarową. Z tego 0,3% to obszary położone na terenach o specyficznych utrudnieniach (górskie i podgórskie).
Tereny ONW charakteryzują się dużym udziałem ugorów i odłogów, dużym rozdrobnieniem gospodarstw oraz kilkukrotnie większym udziałem ludności związanej z rolnictwem (tania siła robocza).

Na terenie naszego województwa, 1/3 obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania stanowią użytki zielone.
Rozwój hodowli bydła mięsnego lub owiec na tych obszarach miałby korzystny wpływ na zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania, na zachowanie walorów krajobrazowych i promocję rolnictwa przyjaznego środowisku (ekologia).

Ludność na obszarach wiejskich:

Tereny wiejskie zajmują w województwie świętokrzyskim 11042 km kw. tj. 94,% województwa. Na powierzchnię tą składa się 2821 miejscowości wiejskie, tworzące 97 gmin. Zamieszkuje je 696 394 osób, co daje wskaźnik 63 osób na 1 km kw. Średnio w jednej wsi zamieszkuje 247 osób.

 

Strony: 1  2  3  

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Wszystkiego najlepszego!