Jesteś tutaj:
 

Grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw województwa świętokrzyskiego

.


W dobie wolnego rynku, pojedynczym producentom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców produktów rolnych. Zrzeszonym łatwiej utrzymać mocną pozycję i uzyskać przewagę.
Wspólne działanie rolników zrzeszonych w grupach producenckich ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz do informacji rynkowej i naukowej. Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i doświadczenia oraz eliminuje walkę o klienta, gdyż działając w grupie rolnicy nie konkurują ze sobą o odbiorcę, a współpracują i wymieniają doświadczenia.

Większe i silniejsze organizacje producenckie w warunkach konkurencji odgrywają i będą w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu rynków rolnych w Polsce. Krajowe oraz zagraniczne doświadczenia wskazują, że efekty ekonomiczne przy zespołowym działaniu są lepsze niż przy indywidualnym.
Pozostałe cele tworzenia organizacji tj. możliwość uzyskiwania pomocy z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej, są czynnikami dodatkowymi, wspomagającymi i motywującymi do zespołowego działania.

Grupy producentów owoców i warzyw

Stowarzyszenie Producentów Warzyw w Pełczyskach
Pełczyska 71
28-425 Złota
tel.: 41 356 22 30
660 877 977

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy:  Stanisław Pasternak, Marek Borzęcki, Krzysztof Swat.

 
Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru 9 grudnia 2004 roku, a 3 lutego 2010 roku trafiło na listę uznanych organizacji producentów. Działa w branży owocowo-warzywnej w gminie Złota na terenie powiatu pińczowskiego.
Łączna powierzchnia zrzeszonych gospodarstw to ponad 370 ha użytków rolnych, z czego większość stanowią grunty orne. Gospodarstwa są także odpowiednio wyposażone w sprzęt niezbędny do uprawy, przechowywania i transportu warzyw, a ich produkty są ekologiczne, zdrowe i mają wysokie walory smakowe. Główne, prowadzone tu uprawy warzyw to: pomidor, ogórek, cebula, burak czerwony, fasola.
 


Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców "Sielec"
Sielec Kolonia 46
28-530 Skalbmierz
tel.: 41 352- 00-16
509 832 180

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Mirosław Fucia - prezes, Stanisław Piotrowski - wiceprezes, Dorota Madej - członek zarządu.     

 
Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców "Sielec" została wpisana do rejestru  grup producenckich województwa świętokrzyskiego 28 listopada 2005 roku, a 1 lutego 2011 roku otrzymała miano organizacji uznanej. Grupę tworzy 41 członków gospodarujących na terenie gminy Skalbmierz w powiecie kazimierskim. Jej nazwa to bezpośrednie odniesienie do nazwy miejscowości, z której pochodzi zdecydowana większość członków zreszenia.
Grupa działa w branży owocowo-warzywnej i produkuje głównie marchew. Pozostałe oferowane przez nią warzywa to: pietruszka, cebula, buraki ćwikłowe, kapusta pekińska, seler i por. Wytwarza także owoce, m.in.  jabłka, śliwki oraz brzoskwinie. Na ich wysoką jakość składa się wieloletnie doświadczenie rolników w dziedzinie uprawy warzyw oraz stosowanie nowych technologii. Ponadto, uprawy są tu prowadzone w systemie produkcji integrowanej, która polega na monitorowaniu procesu wegetacji roślin.
Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców "Sielec" należy do Krajowego Związku Branżowego Grup Producentów Owoców i Warzyw. Głównym zadaniem związku jest prowadzenie działań lobbystycznych i promocyjnych. Organizuje też coroczny festyn "Marchewkowe Święto".

 

Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw "Nadwiślanka"
ul. Kościuszki 34
27-530 Ożarów
tel/fax.:15 839 30 77,15 839 30 78
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Franciszek Dziewirz.

      
 
Grupa "Nadwiślanka" została wpisana do rejestru 1 marca 2006 roku, miano organizacji uznanej otrzymała natomiast 18 kwietnia 2011 roku. Tworzy ją 109 członków, działających  na obszarze powiatu opatowskiego, lipskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego. Nazwa zrzeszenia pochodzi od wiśni, która jest lokalnym typem wiśni sokowej, uprawianej w przeszłości w rejonie miejscowości Słupia Nadbrzeżna (znanej również pod nazwą "słupska", "słupianka" lub "słupiec").
Członkowie "Nadwiślanki" oferują przede wszytskim wiśnie, jabłonie, porzeczkę czarną, śliwki i aronię. Rolnicy ci mają wieloletnie doświadczenia i wiedzę na temat upraw sadowniczych. Ich produkty, a zwłaszcza wiśnia, cieszą się dużym powodzeniem zarówno świeże, jak i przetworzone. Dowodem na to może być fakt, że w 2006 roku "Wiśnia sokowa nadwiślanka" trafiła na krajową listę produktów tradycyjnych ministerstwa rolnictwa, a dwa lata później otrzymała unijne oznaczenie "Chroniona nazwa pochodzenia".

 

Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Ogród" sp. z o.o
Wójcza 60
28-133 Pacanów
tel. 41-376-51-52
603700208
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Jan Nowicki - prezes (Sroczków 29, 28-133 Pacanów).

Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Ogród" z siedzibą w Wójczy, w gminie Pacanów, powstała w 2007 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Liczy obecnie pięciu członków. Zrzeszone w niej gospodarstwa obejmują obszar 48 ha, z czego 38 ha przeznaczone jest pod uprawę warzyw. Zajmują się głównie uprawą buraka ćwikłowego, marchwi, kopru, ogórków i pietruszki.
Gmina Pacanów, na terenie której działa grupa, jest obszarem typowo rolniczym. Znajduje się ona na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w okolicach Niecki Nidziańskiej. Oddalenie od centrów przemysłowych sprawia, że tutejsze środowisko naturalne jest nieskażone, a produkowane tu warzywa charakteryzują się wysoką jakością.


Handlowo-Usługowa Ogrodnicza Spółdzielnia "Koprzywianka"
ul. Osiecka 27
27-660 Koprzywnica
tel. 15 847-61-32

Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Henryk Dojka, Henryk Kubicki, Jarosław Wroczek.


 
Grupa "Koprzywianka" została wpisana do rejestru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świetokrzyskiego 22 listopada 2006 r., a pod koniec 2011 roku zyskała miano organizacji uznanej. Została utworzona na bazie istniejącej od 20 lat spółdzielni "Koprzywianka".
Grupę tworzy 61 członków, którzy gospodarują na terenie powiatu sandomierskiego. Obszar ten ma dobre warunki do uprawy warzyw oraz rozwoju sadownictwa, charakteryzuje się bowiem glebami o wysokiej wartości produkcyjnej, a brak dużych ośrodków przemysłowych powoduje, iż jest on czysty pod względem ekologicznym. W uprawach dominują owoce: jabłonie, wiśnie, śliwy, brzoskwinie, morele oraz warzywa: kalafiory, brokuły, pomidory.
 

 
 
 

Refal Sp. z o.o.
Łukawa,
27-612 Wilczyce
tel.: 15 83 770 33
www.refal.eu

Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Zbigniew Rewera, Alojzy Rewera, Andrzej Lis.

Firma "Refal" to grupa producentów owoców i warzyw z powiatu sandomierskiego, która liczy obecnie 5 członków. Wytwarza owoce i warzywa na eksport oraz rynek krajowy. W rejestrze grup producenckich figuruje od 8 sierpnia 2009 roku.

Głównym produktem handlowym grupy są jabłka, wyprodukowane na żyznej, czystej lessowej ziemi, w specyficznym, niepowtarzalnym klimacie wyżyny sandomierskiej. Specjalizuje się zwłaszcza w całorocznej produkcji owoców z gatunku Golden Delicious, Mutsu, Idared, Gala Must, Szampion, Jonagored, Jonaprince, Jonika, Elsie oraz Gloster. Oprócz tego, zrzeszeni rolnicy produkują inne owoce, takie jak: śliwy (Węgierka, Empress, Bluefre, President, Oneida, Stanley), grusze - głównie odmiany Konferencja, i czereśnie. Przez cały rok oferują także warzywa, m.in. kapustę, kapustę pekińskią, pomidory, ogórki, marchew i buraczki.

Grupa Sadownicza "Owoc Sandomierski" spółka z o.o.
Bilcza 48 a,
27-641 Obrazów
tel.: 15 644 50 78, 725 889 000, 724 318 000
owocsandomierski.pl

Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Leszek Bąk - prezes, Karol Dąbrowski - wiceprezes, Rafał Kowalski - wiceprezes.


Grupa Sadownicza "Owoc Sandomierski" powstała w lutym 2010 roku, a do rejestru grup producenckich województwa świętokrzyskiego trafiła 1 lipca 2010 roku. Obecnie zrzesza 67 producentów owoców z terenu powiatu sandomierskiego, którzy łącznie gospodarują na powierzchni 700 ha. Wielkość ich gospodarstw to średnio 10 ha. Grupa specjalizuje się całorocznej w produkcji jabłek. Ponadto sezonowo oferuje także gruszki, śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie i porzeczka czarną. Wkrótce będzie mieć w ofercie także sok jabłkowy 100% tłoczony NFC.

 

Grupa Producentów "Amplus" Sp. z o.o.
Brzeźnica 5a
28-300 Jedrzejów
tel.: 12 620 34 99
606 371 328

Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Robert Gądek, Jarosław Łojek.

Spółka "Amplus" trafiła rejestru grup producenckich województwa świętokrzyskiego 28 września 2010 roku.
Obecnie zrzesza 16 producentów z terenu powiatu jędrzejowskiego, wytwarzających przede wszystkim wysokiej jakości warzywa.
Żyzne gleby oraz wolne od zanieczyszczeń środowisko, sprawiają, że są one smaczne i zdrowe, dlatego chętnie kupują zarówno krajowi, jak i zagraniczni konsumenci.

 

Grupa Producentów Warzyw "Szwagrol" Sp. z o.o.
ul. M. Reja 9
28-530 Skalbmierz
tel.: 693 550 864
501 293 176
Osoba upoważniona do reprezentowania grupy: Krzysztof Belski.

Spółka "Szwagrol" trafiła rejestru grup producenckich województwa świętokrzyskiego 31 grudnia 2010 roku. Obecnie zrzesza 5 producentów z terenu powiatu kazimierskiego, wytwarzających przede wszystkim wysokiej jakości warzywa.

 

Sangrow Sp. z o.o.
Zajeziorze 45
27-650 Samborzec
tel. 693 728 511
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Marcin Mikus, Sebastian róg, Wincenty Róg.

Spółka została wpisana do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego  20 kwietnia 2011 roku. Zrzeszenie tworzy 19 rolników, którzy zajmują się produkcją owoców i warzyw na rynek hurtowy oraz do sprzedaży detalicznej.

 

Sad Sandomierski Sp. z o.o.
Ul. Krukowska 20/58
27-600 Sandomierz
tel. 669 360 363
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Wojciech Borzęcki.

Do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego spółka "Sad Sandomierski" trafiła 21 kwietnia 2011 roku. Tworzy ją 8 producentów z rejonu Sandomierszczyzny, którzy specjalizują się zwłaszcza w produkcji jabłek takich odmian jak: Idared Champion, Cortland, Elstar, Empire, Gloster, Jonagold, Jonagored, Lobo. Grupa ma w swojej ofercie również wiśnie, morele, śliwki oraz warzywa - cebulę, kapustę, marchew, pomidory oraz ziemniaki.


 

Gór-San Sp. z o.o.
Obrazów 109
27-641 Sandomierz
tel. 602 779 002
504 761 056
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Krzysztof Skorek, Katarzyna Spiegel.

Spółkę tworzy 6 producentów terenu gminy Obrazów. Do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego trafiła 2 maja 2011 roku. Oferuje głównie owoce oraz warzywa. Gospodarstwa zrzeszonych rolników zlokalizowane są w rejonie Ziemi Sandomierskiej, która od lat słynie z produkcji najlepszych owoców i warzyw.

 

Broś&Broś Sp. z o. o.
Kamienna 39
28-520 Opatowiec
tel. 506 051 849
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Franciszek Broś, Paweł Broś, Anna Broś.

Spółka została wpisana do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego 11 maja 2011 roku. Tworzy ją 5 producentów z terenu powiatu kazimierskiego. Oferuje owoce oraz warzywa.

 

Grupa Producentów Owoców "Poltino-Koprzywnica" Sp. z o.o.
ul. Leśna 10
660 Koprzywnica
tel. 15 847 72 06
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Zofia Przybyś.

Grupę tworzy 33 producentów terenu powiatu sandomierskiego. Do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego trafiła 15 czerwca 2011 roku. Specjalizuje się w produkcji owoców, zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na cele przetwórstwa.

 

Grupa Producentów owoców "Ag Food"
Świniary Stare 131
27-670 Łoniów
tel. 18 547 45 05
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Piotr Trojanowicz, Marcin Górski.

Zrzeszenie wpisano do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego 6 października 2011 roku. Tworzy je 16 producentów z terenu powiatu sandomierskiego, produkujących owoce oraz warzywa.


Złoty Sad Sp. z o.o.
Samborzec 7
27-650 Samborzec
tel. 660 452 848
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Witold Stefaniak, Sylwester Łukawski, Robert Osowski.

Spółka wpisana do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego 15 listopada 2011 roku. Tworzy ją 12 rolników z terenu gminy Samborzec w powiecie sandomierskim. W swojej ofercie ma różne gatunki owoców oraz warzyw.

Grupy producentów rolnych

Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Kielcach 
ul. Ceglana 19
25-322 Kielce
tel.: 41 344 69 95

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy:  Stanisław Doroz, Tadeusz Bucki.

Związek został wpisany do rejestru województwa świętokrzyskiego 1 grudnia 2003 r. Grupę tworzy 2708 członków, którzy gospodarują głównie na obszarze województwa świętokrzyskiego, ale też łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego.
Wielkość zrzeszonych gospodarstw waha się od 1 ha do 50 ha, przeciętnie kształtuje się jednak na poziomie 5-6 ha, z czego wielkość plantacji tytoniu wynosi ok. 1 ha. Związek współpracuje z kilkoma firmami zajmującymi się przetwórstwem tytoniu. Większość członków posiada sprzęt, niezbędny do produkcji i przygotowania produktu do sprzedaży.
 
Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej w Chlewicach
ul. 16. Stycznia 32
29-130 Chlewice
tel.: 34 354 61 14

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Artur Konarski, Arkadiusz Struzik, Grzegorz Klimek.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru 28 września 2006 r. i działa w branży hodowli trzody chlewnej. Grupę tworzy 43 członków, którzy gospodarują w gminie Moskorzew na terenie powiatu włoszczowskiego. Łączna powierzchnia zrzeszonych gospodarstw to 510 ha użytków rolnych, z czego 490 ha to grunty orne.
Wszyscy członkowie grupy mają duże doświadczenie w hodowli trzody chlewnej. W ich produkcji przeważają świnie ras mięsnych polskich: Wielka Biała Polska, Polska Biała Zwisłoucha oraz zagranicznych: Duroc, Hamshire i Pietrain. Grupa posiada własne kombajny, sortownice, ciągniki i samochody ciężarowe.


Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKOTEL"
ul. Staffa 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 605-630-117

Osoba upoważniona do reprezentowania grupy: Jerzy Dryja.

Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKOTEL" zostało wpisane do rejestru grup producenckich 20 maja 2008 r. w kategorii 'produkty rolnictwa ekologicznego'.
Grupę tworzy 39 członków, którzy gospodarują na 338 ha użytków rolnych na terenie Ostrowca Św., Bałtowa, Waśniowa, Bodzechowa, Ćmielowa, Lipska i Chmielowa. Ich główne uprawy to: zboża, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, malina, wiśnia, truskawka, dynia, aronia, ziemniaki.

 

Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKONIDA"
Kliszów 71
28-404 Kije
tel.: 41 356 84 33

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Stefan Cios, Jacek Zawada, Leszek Zamojski.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru grup producenckich 27 lutego 2009 roku. Obecnie liczy 26 członków i zrzesza rolników z terenu powiatu pińczowskiego, buskiego, jędzrejowskiego, kieleckiego, kazimierskiego i staszowskiego, ale także spoza regionu świętokrzyskiego, tj. okolic Łańcuta i Rzeszowa.
Produkowane przez nią ekologiczne owoce, warzywa i zboża są rozprowadzane po  kraju i na eksport jako zdrowa polska żywność, spełniająca najwyższe normy światowe.

Grupa Producencka Sobków Sp. z o.o.
ul. Długa 43
28-305 Sobków
tel.: 602 575 641

Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Waldemar Grabowski, Zbigniew Olesiński.

Spółka została wpisana do rejestru grup producenckich 25 maja 2010 roku. Obecnie liczy 6 członków, oferujących żywy drób, mięso i podroby drobiowe oraz świeże, chłodzone i mrożone kurczaki.

 

Ubojnia Drobiu "Euroqr" Sp. z o.o.
Salata 12b
26-212 Smyków
Tel.: 41 373 00 45
Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Zygmunt Plech, Mieczysław Misztal.

Grupa została wpisana do rejestru 28 maja 2010 roku. Obecnie liczy 5 członków, którzy działają na terenie gminy Smyków. Zrzeszeni producenci oferują przede wszytskim żywy drób, mięso i podroby drobiowe oraz świeże, chłodzone i mrożone kurczaki.
 

Grupa producentów Mleka "Włoszczowa" Sp. z o.o.
ul. J. Kochanowskiego 1
29-100 Włoszczowa
tel.: 41 383 33 00
Osoba upoważniona do reprezentowania grupy: Jerzy Szarzec.


Grupa została wpisana do rejestru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 czerwca 2010 roku. Obecnie zrzesza 6 producentów mleka krowiego z terenu powiatu włoszczowskiego.

 

Grupa Producentów Kurczaków "Zab-Drób" Sp. z o.o.
Zaborowice 200
26-080 Mniów
tel.: 505 165 972
504 293 142
Osoba upoważniona do reprezentowania grupy: Łukasz Mogielski.

Zrzeszenie zostało wpisane do rejestru grup producenckich 5 listopada 2010 roku. Obecnie tworzy je 5 członków, oferujących żywy drób, mięso i podroby drobiowe oraz świeże, chłodzone i mrożone kurczaki.

Grupa Producentów Kurczaków "Oblęgorek" Sp z o.o.
ul. Żeromskiego 14
26-067 Strawczyn
tel.: 792 344 424
504 293 142
Osoba upoważniona do reprezentowania grupy: Marek Wawrzeńczyk.

Spółka została wpisana do rejestru grup producenckich 25 stycznia 2011 roku. Obecnie zrzesza 5 członków, oferujących żywy drób, mięso i podroby drobiowe oraz świeże, chłodzone i mrożone kurczaki.

"Gawron" Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 71
29-100 Włoszczowa
tel.: 503 142 184
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Stanisław Gawron.

Spółka została wpisana do rejestru rolniczych grup producenckich województwa świętokrzyskiego 11 lipca 2011 roku. Oferuje głównie rosliny na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, zarówno całe jak i rozdrobnione.

Grupa Producentów Drobiu Rzeźnego "Mich-Drób" Sp. z o.o.
ul. Wiejska 119
29-100 Włoszczowa
tel.: 608 513 921
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Waldemar Michałek.

Wpisana do rejestru 27 stycznia 2012 roku. Oferuje drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki.

Grupa Producentów Drobiu "SYBE-DRÓB" Sp. z o.o.
Jakubowice 9B
29-120 Jakubowice
tel.: 502 332 714
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Lech Synowski.

W rejestrze od 6 lutego 2012 roku. Oferuje przede wszystkim drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki.
 

Grupa Producentów Kryształ Sp. z o.o.
Przezwody 49
27-612 Wilczyce
tel.: 502 759 710
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Łukasz Trznadel, Marek Chlebny, Sławomir Król.

W rejestrze od 25 września 2012 roku. Oferuje przede wszystkim buraki cukrowe.
 

Grupa Producentów Corn Sp. z o.o.
Stodoły Kolonie 63
27-532 Wojciechowice
tel.: 512 230 070
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Adam Augustowski, Robert Mierzyński, Łukasz Trznadel.

W rejestrze od 25 września 2012 roku. Oferuje ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych. 

Vitalmlek Sp. z o.o.
Słupia 41
26-234 Słupia
tel.: 603 118 686
Osoba uprawniona do reprezentowania grupy: Adam Bukowski.

W rejestrze od 31 grudnia 2012 roku. Oferuje mleko krowie.
 

Grupa Producencka Foks Sp. z o.o.
Kajetanów 110
26-050 Zagnańsk
tel.: 41 301 15 20
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Bogdan Foks, Grzegorz Foks, Zenobiusz Foks.

W rejestrze od 26 lutego 2013 roku. Oferuje drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki.
 

DOMAG-DRÓB Sp. z o.o.
Helenówka 39
28-313 Imielno
tel.: 41 385 11 51
Osoby uprawnione do reprezentowania grupy: Grażyna Domagała, Adam Leszek Domagała, Rafał Dionizy Domagała, Kamil Adam Domagała.

W rejestrze od 27 lutego 2013 roku. Oferuje drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki.
 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Wszystkiego najlepszego!