Jesteś tutaj:
 

Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 


Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa i wsi zależą od miejsca i roli rolnictwa w rozwoju gospodarki unijnej.

Prognozy popytu wewnętrznego na żywność i surowce rolne są niewielkie, z wyjątkiem zapotrzebowania na rośliny energetyczne. Negatywnych skutków malejącego popytu wewnętrznego Unii, a także w Polsce nie zrównoważy wzrost poziomu życia.

Unijny eksport żywności przetworzonej jest stopniowo ograniczany malejącymi dopłatami do drogiej produkcji, która zderza się na rynku światowym z konkurencją ze strony tańszej i obfitej żywności z innych regionów świata.
Czynniki kształtujące warunki popytu wewnętrznego i zewnętrznego na żywność będą determinowały szansę rozwoju polskiej produkcji rolnej. Zbliżenie polskich cen do cen unijnych oraz niskie kwoty produkcji przyznanych Polsce w toku negocjacji akcesyjnych wyznaczają na wiele lat wielkość produkcji surowców rolnych w Polsce na niskim poziomie.
Integracja Polski  z UE rozszerzyła rynek europejski, powiększając eksport i import, co złagodziło skutki spadku spożycia krajowego.

Szansę rozwoju produkcji rolnej i powiększania jej wartości należy widzieć w:
•    zmianie struktury produkcji na korzyść produktów poszukiwanych na rynku i nie objętych limitami unijnymi,
•    zbliżaniu cen skupu części produktów do znacznie wyższych cen w dawnej Unii, co podwyższy wartość produkcji,
•    wykorzystaniu potencjału produkcji warzyw i owoców,
•    rozwijaniu produkcji roślin energetycznych,
•   powiększaniu produkcji surowców i żywności metodami naturalnymi , czemu sprzyjać będzie poprawa infrastruktury i organizacji rynku żywności ekologicznej oraz efektywniejsza promocja polskiej żywności zagranicą,
•    wyrównywaniu dopłat obszarowych  w Polsce do poziomu w krajach dawnej UE,
•    zniesieniu barier w światowych stosunkach gospodarczych.

Na rolników korzystnie oddziałuje poprawa ogólnych warunków gospodarowania, lepsza organizacja rynku, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi, lokalnego przetwórstwa żywności, miejsc pracy w drobnym biznesie, a zwłaszcza kształcenie młodzieży.
Zwiększenie produkcji w Polsce i poprawa konkurencyjności gospodarstw zależeć będą od szans ich modernizacji technicznej oraz rozbudowy potencjału przemysłu przetwórczego.
Prawie pół miliona gospodarstw musi dokonać w naszym kraju w ciągu najbliższych 10 lat znacznych inwestycji w mechanizację, w budynki inwentarskie, w obiekty prośrodowiskowe i urządzenia technologiczne. 

Dopłaty bezpośrednie zwiększyły zdolności akumulacji środków części gospodarstw średnich i dużych. Proces ten będzie się nasilał do końca 2013 r.
Prawdziwe zmiany w potencjale i nowoczesności rozpocznie skumulowane działanie instrumentów finansowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, które umożliwia bezpośrednie dotowanie inwestycji produkcyjnych.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Wszystkiego najlepszego!