Jesteś tutaj:
 

Kształcenie ustawiczne

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w woj. świętokrzyskim

 

 

Kształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwających w ciągu całego życia.

Centrum kształcenia ustawicznego jest placówką oświatową tworzoną w celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. Do zadań centrum kształcenia ustawicznego należy:
1. kształcenie, dokształcanie osób dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych,
2. organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół i kursów,
3. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kształcenia dorosłych,
4. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
5. opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy,
6. współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą,
7. udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,
8. współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe. Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia, prowadzone przez centrum są finansowane przez podmioty je zlecające. Organizację centrum oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład określa statut ustalony na podstawie ramowego statutu szkól publicznych dla dorosłych. Placówki te działają na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 roku w sprawie centrum kształcenia ustawicznego.

Centra kształcenia ustawicznego w Świętokrzyskiem:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 80, 41 311 40 48, 517 027 622
www.szkola-medyczna.com.pl

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechnika Świętokrzyska
ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. 41 34-24-333, fax: 41 34-24-331
www.cku.tu.kielce.pl
 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach
u. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
tel. kancelarii 41 349 72 94
http://www.ujk.edu.pl/webujk/674

 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce
tel. 41 366-93-93
http://cku.wseip.edu.pl/


- Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz
tel. 41 3520039, fax 413520039
http://www.ceuskalb.republika.pl/

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 3861797, fax 413861797
http://www.ckpjedrzejow.pl/

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice
tel. 41 2753865, fax 41 2753866
http://zpo.starachowice.pl/www/

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Tysiąclecia 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 2525332, fax 41 2525332

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
tel. 15 8643965, fax 15 8643965
http://ckpstaszow.pl/index.php

 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 2653467
http://www.ckuostrowiec.pl/

 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku
ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
tel/fax . 41 354 23 60

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ
ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik
tel./fax 41 354 10 03, 354 27 07

 
- Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 644 55 11
 
 

- Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
ul. Kolejowa 27, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 3522698, fax 413521946


- Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 38 34, tel./fax 41 253 04 83

 

- Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
tel./fax: 41 366-47-91; 41 366-48-61

 

- Kieleckie Centrum Kształcenia "BUDOWLANKA"
ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce
tel./fax 41 346-16-00

 

- LINGUA Nauczanie Języków Obcych
ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 2749905

 

-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Jakubowskiego 5, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 30 74, fax.: 015 832-30-74, kom.: 0 692-445-020

 

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 62 85

 

-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
tel./fax.  41 3572433

 

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
tel. 15 864 34 95, /fax 15 86 440 55

 

-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa
tel./ fax. 41 3942884

 

- Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Mickiewicza 21,  28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 18 56
http://www.podidnbusko.pl/

 

- Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 31, 28-100 Busko-Zdrój
kursy - tel./fax 41 378 43 40, 41 378 82 10
szkoły - tel. 41 378 43 39


- Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
tel./fax 15 868 41 56

- Centrum Kształcenia Zawodowego
kursy - ul. Furmańska 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax 41 265 37 63
szkoły - ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax 41 265 38 83
 

- Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie
tel. 41 372 31 87, tel./fax 41 372 55 18

- Zakład Szkoleniowo-Usługowy "WIEDZA"
ul. Radomska 25, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 2746343

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Gracjana i Bogusława
Wszystkiego najlepszego!